Kjøpmannsgata Ung Kunst vant 
Trondheim kommunes byggeskikkpris 2022


HUS arkitekter har i samarbeid med KEY arkitekter vunnet Trondheim kommunes byggeskikkpris 2022 med prosjektet Kjøpmannsgata Ung Kunst. 

En stor takk fra oss til alle som har bidratt til denne gaven til byen. Og ikke minst en takk til Kjell Erik, Cathrine, Elisabeth og Lars som fyller huset med liv, latter og kunstpauser hver eneste dag.

Les mer om prosjektet her: K-U-K