Hverdagsscene Torvet

Byggherre: Trondheim kommune

Status: Ferdigstilt 2015

HUS arkitekter vant høsten 2012 konkurransen om ny hverdagsscene og møbelserie som del av planene om å renovere/oppgradere Torvet i Trondheim.

Visjonen for det nye Torvet I Trondheim er å ta utgangspunkt i Torvets liv og aktivitet og slik skape best mulig rammer for et levende og aktivt torv for alle brukergrupper.

Torvets historie som møtested skal forsterkes, fremkommelighet skal prioriteres, og soner for ulik aktivitet skal etableres.

Den nye hverdagsscene ligger i Torvets sør-vestre kvadrant, foran Trondheim Torg.

Scenen er retningsløs og domineres av det store scenehuset som er utformet som en attraksjon i seg selv. Med en sceneskjerm bestående av perforerte og patinerte kobberplater fremstår sceneskjermen som grønn på dagtid, mens på kveldstid vil lys reflekteres ut igjennom skjermen. Slik vil den nye hverdagsscenen fremstå som et levende element som forandrer uttrykk i takt med døgnets rytme.

Rundt scenen er det sittebenker i betong med sitteputer i acetylert furu (Accoya). Selve sceneplatten er 5x7m stor og er utført i betong.