Cissi Klein videregående skole

Oppdragsgiver:
Trøndelag fylkeskommune/ Veidekke

Omfang: 20.000m2
Samarbeid: Veidekke Bygg, Rambøll, Bryn Byggklima, K. Lund, Fjeldsett, Olav Olsen, 
Plan arkitekter

HUS arkitekter har sammen med Veidekke Bygg, Rambøll, Bryn Byggklima, K. Lund, Fjeldsett, Olav Olsen, Plan arkitekter (LARK) mfl. fått oppdraget med utvikling og bygging av Cissi Klein videregående skole for Trøndelag fylkeskommune.

Prosjektet skal videreutvikles i en samspillfase, der entreprenører, arkitekt, rådgivere, brukere og byggherre sammen finner de beste løsningene. Skoletomten ligger på Falkenborg i Trondheim -som nærmeste nabo til Nordlandsbanen og Sirkus Shopping. Skolen inngår som en del av et større byutviklingsprosjekt i dette området, der det både skal bygges boliger, kontorer, næringsarealer og hotell.

Skolen skal bl.a. inneholde arealer for studieprogrammene Teknikk og industrifag, Dans, Drama, Helse og omsorg og Studiespesialisering. I tillegg skal det implementeres en fullskala flerbrukshall i bygget.

Det er stort fokus på fremtidens undervisningsformer, åpenhet, fleksibilitet og sirkularitet i tillegg til energi og miljø.