Lilleby skole

Byggherre: 
Trondheim kommune v/Consto

Status: Ferdigstilt 2021

I 1909 bevilget bystyret kr. 300 000,- til oppføring av en ny skole på Lilleby. Skolebygget er tegnet av arkitekt Lars Solberg og er i dag registrert med høy antikvarisk verdi. Skolen åpnet i 1911. På det meste hadde skolen 1000 elever, mens den i 2016 var en av de minste barneskolene i Trondheim med bare en klasse på hvert trinn. I forbindelse med stor utbygging av boliger Trondheim øst, forventet økning av elevtall, og et stort behov for oppgradering av skolen, ble det i 2019 utlyst en konkurranse om rehabilitering og ombygging av Lilleby skole.

HUS arkitekter sammen med Consto Midt-Norge, Norconsult, Sweco, Vintervoll, Bryn Byggklima og K. Lund vant oppdraget.
Utomhus har vært et eget prosjekt med Agraff Arkitektur AS, direkte engasjert av Trondheim kommune.

Arkitektur og utforming: Lilleby skole er registrert med høy antikvarisk verdi, og fasade og det utvendige er fredet. Vinduer ble skiftet på 90-tallet og er beholdt. Loftet har trekonstruksjoner som er bevart i størst mulig grad. Innvendig er skolen bygget om i flere omganger og den opprinnelige strukturen rotet til. Planen er i utgangspunktet enkel, to trapperom, og en midtkorridor med klasserom på begge sider. Vi har i utviklingsarbeidet bygget på/ avdekket den opprinnelige strukturen, åpnet opp midtkorridoren med glass i dører til trapperom og gitt denne gjennomlys/- syn. De opprinnelige klasserommene er beholdt i stor grad, men med større åpninger både mot korridor og mellom rom. Åpenheten på tvers gir lys til midtkorridor og bedre oversikt. Korridoren brukes i undervisningen til gruppearbeid eller selvstudier. Tekniske føringer er lagt i en sone i klasserom mot korridor, så takhøyden i korridor og mot vinduer er beholdt.

Skolen er funksjonell og lett å orientere seg i for elever og besøkende. Administrasjon, personalrom, skolehelsetjeneste og bibliotek på plan 1, sammen med 1.klasse. Klassetrinnene flytter oppover i bygget med 7.klasse øverst. Lærerarbeidsplasser på plan 2 og 3, sammen med hhv 2-3.trinn, og 4-5. trinn. Kunst og håndverk i sokkeletasje sammen med Mat og helse og bydelslokale.