Lade alle 71

Oppdragsgiver: 
Lade Alle Utvikling AS
Tomtestørrelse: 4 650 m2, 70 boliger. 

Status: Ferdigstilt 2016

Tomten er del av en områderegulering som transformerer området fra industri til hovedsakelig bolig og friområder. Områdereguleringen legger begrensninger på høyder og utnyttelse.

Det ble lagt opp til en utbygging med to blokker på fire etasjer med tilbaketrukket femte etasje. Bygningene er plassert diagonalt for hverandre på tomten med hver sin henvendelse mot henholdsvis Lade allé og lokalgaten til sør. Plasseringen gir to definerte uterom med egne kvaliteter i form av solforhold og kontakt med omgivelsene. Dette vil gi mulighet til forskjellig bruk.

Bygningene er kompakte med boliger organisert rundt et felles atrium med overlys. Atriet er tenkt med gjennomlys og utsyn i de to nederste etasjene. Leilighetene nås via trapp og heis og adkomstgallerier i atriet. Parkering er løst i felles kjeller.