Solfjellshøgda helsehus

Oppdragsgiver: Oslo kommune,
Skanska Norge AS

Omfang: 13.200 BRA
Status: Ferdigstilt 2020

Oslos første nye helsehus har bærekraftige og energigjerrige løsninger, og er i hovedsak bygget med prefabrikkerte moduler. Fysioterapeut, lege, treningsfasiliteter og ulike servicefunksjoner er på plass i det 13.200 kvadratmeter store korttidssykehjemmet. Målet er rehabilitering og restitusjon for de inntil 142 beboerne.

Vi har hatt fokus på en enkel hovedform med tydelighet i forhold til funksjonen i rommene innenfor og godt dagslys i alle rom for varig opphold. Todelingen av volumet med ved bruk av en transparent glassfasade ispedd viktige elementer som balkonger og bruksrom gir bygget et tydelig visuelt uttrykk samtidig som volumet brytes ned til fattbare og menneskelige dimensjoner. Trefasadene med beboerrom innenfor utgjør byggets hovedflater. Disse er gruppert slik at det mellom disse er tydelige åpninger som gir gløtt både ut og inn. Mange av avdelingenes sosiale soner er plassert nettopp her. Bygget bæres av en delvis inntrukken sokkel (base) og utkragede volumer som bæres oppe av slanke søyler. I sokkelen (plan U1) er det puss som fasademateriale for ytterligere å aksentuere formelementene og posisjon i bygget.

Bortsett fra plan U1, vestibyle, trapper og heiser samt rømningstrapper i nord og sør, er bygget planlagt utført med bruk av moduler og elementer i tre. Slik sikres høy kvalitet, lavt CO2-utslipp og rask montasjetid. Eksempelvis består alle beboerrom av to prefabrikkerte moduler som settes sammen på byggeplass. Helsehusets sokkel (plan U1) utføres i stedstøpt betong i gulv på grunnen og vegger mot terreng.