Valdres videregående skole

Oppdragsgiver: 
Innlandet fylkeskommune/ Backe Oppland AS

Omfang: 5.000 m2 ombygging og nybygg
Ferdigstilt høsten 2023

Prosjektet består av ca. 1300 m2 nybygg: derav 600 m2 verkstedbygg og 700m2 utendørs lager, rampe, ny heis mm. 2300 m2 rehabilitering.

Skoleanlegget på Leira har en historie som går 100 år tilbake i tiden da gården Måno i 1919 ble kjøpt som skolegårdsbruk for Valdres landbruksskole. I 1980 fikk skolen navnet Leira videregående skole. Etter en omfattende ombygging/byggeprosess ble de videregående skolene på Fagernes og Leira samlokalisert på Leira i 2001. Flere av bygningene på skolen er fra den tidligere historien til skoleanlegget og er til dels lite egnet for dagens bruk. Særlig bygg 5 fra 1964 som benyttes i opplæring innen verkstedfag har behov for oppgradering.

Skoleanlegget skal utformes så fleksibelt og generelt at det over tid kan tilpasses nye organisasjonsformer, nye læringsformer, skiftende elevtall og skiftende sammensetning av elevgrupper.

Fylkestinget vedtok i juni 2019 en økonomisk ramme på kr 150 millioner for prosjektet.