Vestre Toten Ungdomsskole 

Byggherre:
Vestre Toten kommune/ Veidekke Entreprenør AS
Omfang: 9.250 m2
Status: Ferdigstilt 201

Den nye skolen er en sammenslåing av dagens Raufoss ungdomsskole og Reinsvoll ungdomsskole. Nye Vestre Toten ungdomsskole er dimensjonert for sju paralleller per årstrinn, noe som utgjør inntil 630 elever. I tillegg vil skolen huse ca 100 ansatte.

Skolebygg med forsterket avdeling: Skolen har en egen avdeling for ungdom med nedsatt funksjonsevne og tilpasset/forsterket opplæring for ungdom med ulike nedsatte funksjonsevner. For

denne gruppe elever er lokaliseringen for deres private arealer viktige. De har kontakt inn mot det offentlige som øvrige elever, men samtidig skjermet. Skolen skal bygges med tradisjonell klasseromsinndeling, med god tilgang på grupperom, vrimleareal og samlingsarenaer. Skolebygget er planlagt som en kompakt, rektangulær bygningskropp i tre etasjer i den nordlige enden av tomta, med en rotering «med klokka» i østlig retning for å kunne legge til rette for gode utearealer mot øst, sør og vest. Utearealene er planlagt for en rik variasjon av opphold og aktiviteter.

Bygningskroppen er lettfattelig og oversiktlig inndelt i tre hovedavsnitt:

- Spesialrom, administrasjon og lærerarbeidsplasser i fløya mot nord

- Allrom i midten, med fellesfunksjoner og arealer for utleie og eksterne brukere

- Elevenes trinnarealer i fløya mot sør

Skolen er bygget som passivhus.