Verkstedgården Trondheim

Oppdragsgiver: 
Veidekke Entreprenør AS
Omfang: 46 leiligheter

Ferdigstilt 2021

Verkstedgården 1 er første byggetrinn på det neste store utbyggingsområdet på Lilleby. Bygget er på 8 etasjer med 46 leiligheter over parkeringskjeller. Beliggenheten er flott, med Dakotaparken i vest og lavere rekkehus i sør. Prosjektet er en del av en grønn bydel, med en variasjon av gode uterom bundet sammen av gangstier.