Skage barnehage

Byggherre:  Overhalla kommune
Status: Ferdigstilt 2017

HUS arkitekter har utviklet prosjekt for totalentreprisekonkurranse med rollene; programkonsulent, arkitekt, prosjekteringsleder, med landskapsarkitekt og alle RI som underkonsulenter. HUS arkitekter er deretter engasjert av totalentreprenør som vant konkurranse om utførelse, til å videreføre oppgaven som arkitekt.

Prosjektet er lokalisert i etablert villastrøk, sørvendt og med eksisterende vegetasjon på tomten. Tomten er smal og langstrakt og stiger også mot øst. Dette gjør at bebyggelsen har flere grunnplan.

Barnehagen har 8 avdelinger som er lokalisert i 4 par; 2 par for små ("sovende") barn på bakkeplan og 2 par på planet over for de større barna som ikke trenger vognboder. På grunn av fallet i tomten ligger østre og vestre del med en etasjes forskjell i grunnplanet. Midt i bygget ligger fellesarealer både for barna og for de ansatte, en "storstue" over to etasjer formidler kontakten mellom avdelingene. Store svalganger gir utvendig tilkomst til alle avdelinger. Det er planlagt et omfangsrikt uteareal med noen utfordringer med hensyn på terrengfallet.

Bygget er bygget med passivhusstandard og energimerke mørkegrønn A, og har dermed lavt energibehov og lave årskostnader. I prosjektet inngår også solcelleanlegg og solfangere integrert i takflate. Solcelle og solfanger anlegget har gitt grunnlag for tilskudd fra Enovas tilskuddsprogram for innovasjon.