Nordnes oppveksttun

Oppdragsgiver: 
Bergen kommune 
Constructa Entreprenør AS

Omfang: 4.500 m2
Ferdigstilt 2020

Bergen kommune, Etat for utbygging inngikk kontrakt med Constructa Entreprenør AS om utførelse av Nordnes oppveksttun i en samspillsentreprise. HUS arkitekter AS ble oppdragsansvarlig arkitekt i prosjektet.

Skolebygget er fra 1903 og er vernet. Hele skolen ble rehabilitert innvendig, hele skoleplassen ble oppgradert og det kom en splitter ny barnehage som ble bygd tett inntil skolen. I tillegg ble det bygget en kunstgressbane på området. Skoleanlegget har 270 elever + 30 plasser med forsterket avdeling og 40 barnehagebarn.

Utvendig fasade på skolen er uforandret, men det ble skiftet noen dører, vinduer og takarker, der det har vært lekkasjer. Det kom også noen nye takarker på loft.

Prosjektet utviklet seg fra å være en ren oppgradering av innvendige arbeider til å bli en totalrehabilitering av bygningsmassen med uteområder og prosjektert så langt som mulig etter dagens arealstandarder for skolebygg i Bergen. Prosjektkostnad er estimert til 308 millioner kroner.

Skolebygg med forsterket avdeling: Skolen har en egen avdeling forbarn med nedsatt funksjonsevne og tilpasset/forsterket opplæring for ungdom med ulike nedsatte funksjonsevner. Avdelingen er dimensjonert for 30 elever. 5 til 6 av disse plassene er for barn som er multifunksjonshemmet. Læringsareal for elever på forsterket avdeling er plassert sammen med de respektive klassetrinn.