Johan Bojer videregående skole

Oppdragsgiver: 
Trøndelag fylkeskommune/ Consto

Omfang: 7050 m2
Ferdigstilles 2023

HUS arkitekter har sammen med Ruta Entreprenør, Multiconsult, pedagogisk rådgiver Marius Thorvaldsen, Sønnico, Schneider og Flow VVS vunnet konkurransen om å utvikle nye Johan Bojer videregående skole i Vanvikan for Trøndelag fylkeskommune.

Visjonen for Johan Bojer videregående skole er «Våg og vinn!». I samspill med oppdragsgiver, brukere og andre interessenter skal vi utvikle et skolebygg hvor kreativitet, inspirasjon, tverrfaglig kunnskapsdeling og entreprenørskap er noen av grunnpilarene.

Gjennom sterkt engasjement, stor vilje til nytenking og målrettet gjennomføring fra alle deltagerne i prosjektet vil vi løfte blikket fra etablerte måter å gjennomføre byggeprosjekter på. Ved å utnytte den samlede kompetansen hos alle som skal eie, bruke, utforme, bygge og drifte det nye skolebygget skal vi utvikle en skole som svarer på det 21. århundrets kompetansekrav.

Forprosjekt er levert våren 2021, detaljprosjektering startet høsten 2021.