Regulering, mulighetsstudier og planarbeider

Bryggerikvartalet - Trondheim
HUS Arkitekter er valgt som utviklingsarkitekt for det som kan bli det første bykvartal under Reinaplanen. Inneholder EC Dahls bryggeri som skal være i drift under hele prosessen, hotell, boliger, kontorer og næring, takhager og kultur. Oppdraget innebærer en stor kompleksistet med transformasjon, rehabilitering, antikvariske hensyn, brukermedvirkning, nybygg og innpassing i ny bysituasjon under utvikling. 

Håkon Magnussons gate 9
2.900 m² BRA Ca. 40 leiligheter
Formål: Bolig, grønnstruktur
Oppdragsgiver: Hmg9 Utvikling AS
Pågående detaljregulering (oppstart høsten 2021) Punkthus i 5-6 etasjer.Stedsanalyse/Volumstudie, Trondheim

Sit Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Stedsanalyse og volumstudie av to mulige utviklingsområder på Moholt i Trondheim. 18.000 m² og 28.000 m². Oppdragsgiver: Sit Bolig prosjekt og utvikling.

Tempevegen 17-19
Komplett regulering og arkitektfaglig bistand i forbindelse med utarbeidelse av planforslag for eiendommene Tempeveggen 17-19 til (student-) boligformål.
Oppdragsgiver: Trym Næring AS


Løkberg, Mo i Rana
Oppdragsgiver: Grebkøl Eiendom AS
Boligutvikling for salg, regulering. Tomtestørrelse 50 da. Antall boliger: 150Sluppenvegen 13, Trondheim
Mulighetsstudie, 1.000 m² grunnflate, 25 høydemeter. Mulighetsstudie av nytt klatretårn / tautårn som påbygg på eksisterende kontor- og industribygning på Sluppen i Trondheim.
Oppdragsgiver: Sluppenvegen 11 og 13 AS

Ladejarlen vgs, Trondheim
Mulighetsstudie, Tomtestr: 22 795 m2
HUS arkitekter sammen med kulturminnefaglig rådgiver i Vill Plan, fikk sommeren 2020 i oppdrag av fylkeskommunen å undersøke mulige løsninger for videre utvikling av Ladejarlen vgs.


Forsøkslia 7A - 7D, Trondheim

7.000 m² BRA. Ca. 120 boliger
Formål: Bolig, grønnstruktur
Pågående detaljregulering (oppstart høsten 2019) 3 stk. punkthus á 8 etasjer
Oppdragsgiver: Forsøkslia AS