Sandnes og Bjørnevatn skole 

Byggherre:
Sør-Varanger kommune/
Byggmesteran AS

Omfang: 8.000m2
Status: Ferdigstilt 2019

Sandnes og Bjørnevatn skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med tilhørende flerbrukshall integrert i anlegget. Skolen er fordelt på 2 og 3 etasjer. Sentralt i anlegget ligger samlingsrommet; et høyt og luftig rom med amfi, kantine og en glassgate. Utadvendte funksjoner som dans/drama, bibliotek, SFO og musikkrom er plassert i tilknytning til dette rommet. Glassgaten starter ved skolens hovedinngang og ender i et sørvestvendt uteområde hvor omgivelsene ute blir en del av det innvendige rommet.

Skolen er delt inn i ulike trinnarealer hvor hvert trinn har sine egne inngangspartier med tilhørende uteområder. Ved hvert inngangsparti gjør bygningsvolumet et sprang og dette, i tillegg til et skjermtak, leder vei inn i garderoben og videre inn i trinnarealets hjemmeområde. 1.-2. klasse er godt synlig fra hovedadkomsten. 3.-4. klasse og 5.- 7. klasse har inngangsparti fra det store uteområde mot sørvest og 8.-10. klasse har en egen inngang mot norøst. Samlingsrommet binder alle trinnarealene sammen. Flerbrukshallen har en tilbaketrukket plassering, men også denne har direkte adkomst til samlingsrommet.

Skolens fasade består av prefabrikkerte betongelementer som er tilsatt et rødt fargepulver. En forsinket herdeprosess i overtlaten (retarder) gjør at det ytterste laget av steinene i tilslaget kommer til syne. Det er lagt vekt på å finne en fargetone som er varm og som gjennom alle årstider står fint til naturtomta skolen ligger på. Store vindusarealer og et relieff av spiler gir betongen et lett uttrykk. Den røde fargen er en gjennomgangsfarge i skolen og er også tatt igjen i interiøret. Innvendige rekkverk, trapper og toalettkjerner, samt flere av møblene har fått en kobberrød tone. I utformingen og fargesettingen av skolen har det vært viktig at det skal være lett for elevene å orientere seg og å finne sine hjemmeområder. Trinnarealene har fått hver sin farge. Utvendig har inngangspartiene malte trespiler. Tilhørende elevtrapp har vegger i den samme trinnfargen og vil lyse opp når det er mørkt ute. I undervisningsrommene er det også en fondvegg malt i trinnets farge.

Amfiet i samlingsrommet er i ask, sammen med himlingsplater i naturfarget treullsemenet gir det et lunt rom.