Maskinveita

Oppdragsgiver: 
Veidekke Entreprenør AS
Omfang: 6 boligblokker

Siste byggetrinn ferdigstilt 2021