Kjøpmannsgata Ung Kunst

Oppdragsgiver: 
Veidekke Entreprenør AS
Omfang: 3.400m2
I samarbeid med Key arkitekter AS

Ferdigstilt 2021

Kjøpmannsgata ung kunst er sammen med nærmere 1000 kunstverk en gave fra kunstneren Kjell Erik Killi-Olsen tilhjembyen Trondheim. Kunsthuset skal romme utstillingslokaler, kunstverksteder,scene, serveringslokaler, egne kontorer og utleiekontorer,i tillegg til en skulpturpark på taket. Huset skal driftes med egne midler, blant annet gjennom salg av kunst, utleie avlokaler og andre aktiviteter. Huset skal bli et lite samfunn med energi og høy puls, hvor også unge kunstnere får en arena for å se og bli sett.

Kjøpmannsgata ung kunst vil bidra til å skape liv og røre ibyens historiske sentrum, og tilby et samlingssted for unge kunstnere som ikke finnes i dag.

Kjøpmannsgata ung kunst blir et viktig tilskudd til Trondheims historiske sentrum, Midtbyen. Nybygget fullfører et kvartal på hjørnet av Kjøpmannsgata og Krambuveita, to historiske gater i Trondheim. Et plassrom fra etterkrigstiden har tidligere gjennomskåret det historiske kvartalet, slik at plassrommet i mange år har vært avgrenset av et plankegjerde mot en bakgård.

Kunsthuset vil styrke by-veven ved å bidra til å reparere tidligere tiders byplanmessige feilskjær, ved å gjenskape et kvartal og styrke et plassrom som over lang tid har stått som et sår i bybildet ved en viktig innfallsport til sentrum. Prosjektet bevarer og styrker midtbyens historiske kvaliteter ved å sette i stand en historisk viktig bygård, og legge til for bevaring gjennom ny bruk.

Arkitekturen gjør nye byrom tilgjengelige for byens befolkning, både på bakken og som taklandskap med skulpturparken som en egen destinasjon.

Kjøpmannsgata ung kunst bidrar sterkt til bærekraft ved å underbygge og forsterke eksisterende bystruktur, gi ny aktivitet til et historisk bysentrum, og ta vare på et historisk viktig bygg i byen.

HUS arkitekter er stolte over å bidra til å realisere Kjell Erik Killi-Olsens gave til Trondheim. 

Les mer om prosjektet her

Trondheim kommunes byggeskikkpris 2022