Ladesletta barnehage

Byggherre: Trondheim kommune
Status: Ferdigstilt 2014

Barnehagen er samlokalisert med Ladesletta helse- og velferdssenter og består av 2 småbarnsavdelinger (28 barn), 2 storbarnsavdelinger (39 barn) og en friluftsavdeling (24 barn).

Storbarnsavdelingen består av garderobe, 2 baserom og arealer som er felles for avdelingene. Småbarnsavdelingen består av garderobe, 2 basearealer og felles leke- og oppholdsarealer. Mellom storbarns- og småbarnsavdelingene ligger felles kjøkken og oppholdsareal med bl.a. scene. Friluftsbarnehagen har egen inngang til garderober både fra hovedinngangen og fra utearealet. Alle avdelingene har intern forbindelse via en egen trapp.

Enhetsleder og merkantilt personale har kontor samlokalisert med øvrig administrasjon i helse- og velferdssenteret.

Barnehagen deler møterom og pauserom med de andre enhetene. Barnehagen har også tilgang til ulike fellesfunksjoner som gymnastikksal / forsamlingssal, sløydrom, musikkrom, kantine og hageanlegg.