Leka sykehjem og helsesenter

Oppdragsgiver: HENT

Omfang: 2 800 m2 
Status: Konkurranse vunnet des 2022, fase 1 utviklings-/samspillsfase

Dagens helsehus har gått ut på dato, og det nye helsehuset skal bygges på nabotomta. Parallelt med helsehuset gjennomføres en reguleringsplan der ytterligere tilbud om boliger til eldre og omsorgstrengende blir etablert.

Eksisterende bygningsmasse skal delvis rives og delvis rehabiliteres og benyttes til andre formål, bl.a. kanskje som leiligheter for hjemmeboende eldre. Det gamle og det nye anlegget skal sammen danne en ny helhet der tjenestene i størst mulig grad kan dra nytte av hverandre.

Nye Leka helsehus omfatter nybygg med 8 omsorgsboliger og 10 sykehjemsplasser med tilhørende fellesarealer og driftsfunksjoner, bl.a. eget produksjonskjøkken og vaskeri.

I tillegg inneholder prosjektet utadrettede tilbud som legesenter, dagsenter, tannhelsetjeneste, velværerom (frisør og fotterapeut) og kontorer for ulike helsetjenester.

April 2024: Prosjektet er stanset pga. usikkerhet om økonomisk kapasitet i kommunens økonomiplan.