Nordre gate 12

Oppdragsgiver:
EC.Dahls Eiendom/ Veidekke

Omfang: 15.000m2
Ferdigstilles 2024

Nordre gate 12 er en av de større bygårdene i Trondheim oppført i to byggetrinn ferdigstilt i hhv. 1956 og 1961. Bygningen er tegnet av Schjetlein og Tønseth Arkitekter, og ble bygget som et kontorbygg for Gjensidige forsikring, med næringslokaler på gateplan. Bygningen har et vedlikeholdsbehov og flere behov for utskiftninger både bygningsmessig og teknisk.

Sammen med tiltakshaver EC Dahls Eiendom og Veidekke har vi sett på forbedringspotensialet i denne sentralt plasserte bygården i forkant av en såpass omfattende rehabilitering. På tross av en del skader på eksteriøret av bygningen er betongkonstruksjonen i god stand og det har vært naturlig å gjenbruke det aller meste av konstruksjon og bygningsdeler. Vi har også kartlagt diskutert og adressert et omfattende spekter av bærekraftsambisjoner og gjort tiltak for å adressere både miljø og natur, sosiale forhold, og økonomiske forhold.

Gjenbruk:

Gjenbruk av eksisterende bygning. Betongkonstruksjonen er i god stand, og man har iverksatt en kartlegging av alle byggets ulike komponenter med tanke på gjenbruk av tekniske installasjoner, kontorvegger, sanitærutstyr, dører og alt annet som kan tenkes gjenbrukt.

Offentlige plasser:

Etablere et attraktivt og offentlig tilgjengelig byrom på taket av bygningen. Taket vil være offentlig tilgjengelig fra en egen dedikert heis og utvendig trapp plassert i tilknytning til dagens bakgård. Taket vil bli et utkikkspunkt, en park, et møtested og en attraksjon til glede for hele byens befolkning. Taket vil driftes og forvaltes privat med åpningstider og variert bruk, og vil også kunne brukes til arrangementer, uteservering, opphold og lek.

  • Gjenåpning av Vaterlandsveita og tilgjengeliggjøring av kvartalet. Før Nordre gate 12 ble bygget gikk Vaterlandsveita ut til Nordre gate. Man ønsker å rette opp en historisk feil fra denne tiden ved å åpne opp denne passasjen og med dette revitalisere Vaterlandsveita som vil få direkte adkomst til Nordre gate. Denne passasjen løser universell utforming til både byggets hovedadkomst og tilstøtende næringslokaler og videre til Vaterlandsveita fra Nordre gate.

  • Fjerne samtlige parkeringsplasser for bil i bakgården, og bruke denne plassen til å skape byliv, økt tilgjengelighet og attraktivitet for syklende og gående, og bedre legge til rette for varelevering og avfallshåndtering i både bygget og til tilstøtende bygg i kvartalet.

  • Øke kvaliteten på det bygde miljøet i og rundt bygningen, herunder energioptimalisering av bygningen, og bedre tilgjengelighet til samtlige arbeidsplasser og næringsareal i bygget. Ta i bruk ny teknologi og mer energieffektive løsninger.