HUS arkitekter AS er i dag ett av de ledende arkitektkontorene i Trondheim. 

Kontoret ble etablert 17. mai 1993, og vi er et solid fagmiljø med 29 ansatte. Mange nok til at vi kan påta oss alle typer oppgaver innen arkitektur og arealplanlegging. Få nok til at alle ansatte er synlige og at vi kan snu oss raskt. 

Våre eiere jobber i firmaet. Det betyr at vi er uavhengige og styrer oss selv. Gjennom samarbeid med andre knytter vi til oss kompetanse som utfyller vår egen.

Vi påtar oss alle typer oppgaver innen arkitektfaglig prosjektering og arealplanlegging. HUS har siden etableringen gjennomført prosjektering av en rekke små og store bygg over hele landet, foretatt utredninger knyttet til utbyggingsoppgaver, og utarbeidet reguleringsplaner for våre kunder, som er både offentlige og private utbyggere. Vi har deltatt med hell i en rekke konkurranser, mange av våre prosjekter er resultat av arkitekt- og prosjektkonkurranser vi har vunnet.

Våre kunder og samarbeidspartnere har stor tillit til oss. I en fersk omdømmeundersøkelse sier de seg også svært fornøyd med samarbeidet med oss og det at vi gjennomfører det vi lover.

Utfordringene er store fram mot 2050. Når vi former bygg og omgivelser, bidrar vi samtidig til å utvikle samfunnet.  De fleste prosjektene våre har ambisiøse mål for miljø og byutvikling. Vi mener at arkitektens kompetanse på helhet og prosess er sentral i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål. Ingen finner løsningene alene. 

Klikk her for å lese mer om vårt miljøarbeid. 

Vi evner å sette andres spisskompetanse inn en større sammenheng slik at vi sammen tar gode valg.