Ilsvika

Oppdragsgiver: 
Maja Eiendom AS
Omfang: B.tr.1: 85 leil, B.tr.2: 134 leil B.tr.3: 145 leil

Siste byggetrinn ferdigstilt 2012

Bolig- og næringsutbyggingen i Ilsvika representerer en ny bydel i Trondheim, og kompletteres av 250- 300 boliger. 

Det ble tilstrebet å beholde og etablere en betydelig andel næringsarealer for å øke det pulserende liv i området. 
Ilsviken Gård med sin barokkhage er blitt liggende som en fredet lunge midt i området. Her har det blitt en liten oase, hvor det skapes et helt unikt miljø. I forbindelse med eksisterende næringsbygg er det etablert et bydelstorg. Her får man virkelig følelsen av å bo i byen, med et snev av landlig atmosfære.

Prosjektet inneholdt også en del ungdomsboliger, spesielt med tanke på førstegangs etablering.

Området er gitt forskjellig karakter avhengig av lokalisering og eksisterende bebyggelsesegenskaper og antikvarisk status. Slik oppnås en variasjon i plassdannelser og bebyggelsesmønster.

Bygningene er utført som sluttede volumer med fasader i tegl - med balkonger og adkomstgallerier delvis integrert i volumet, delvis som utenpåliggende stålkonstruksjoner. Veggflater i innhuk er kledd med panel.