Grip klatring,  Leangen

Oppdragsgiver: 
Leangen: Trym Næring 

Ferdigstilt 2023

I juni startet Næringsbygg byggingen av det som skal bli Norges største klatresenter ved Leangen i Trondheim. Trym Næring er byggherre, og det er Grip Klatring som skal bruke bygget.

Klatresentret er på over 3 700 kvadratmeter. Prosjektet er utviklet i samarbeid med Grip Klatring, som vil bli eneste leietaker i bygget. Grip mener at fasilitetene og kvalitetene i bygget vil gjøre klatresenteret til en sentral arena for det norske klatremiljøet.