Lager 11

Byggherre: R. Kjeldsberg 
Omfang:
Status: Ferdigstilt 2019

Lager 11 har vært et viktig ledd i Kjeldsberg AS sine planer om utviklingen av Sluppen som en ny, mangfoldig og bærekraftig bydel og har gitt området en ny møteplass. Et møtested for mat, kultur og opplevelser.

HUS har vært arkitekt i prosessen med transformasjon av det gamle lagerlokalet på Sluppen i Trondheim.

Med en visjon om å gjøre oppstartsdrømmer mulig har det blant annet blitt etablert et sted for gatemat med 8 matboder. Matbodene drives av gründere med innvandrerbakgrunn og har gitt mennesker uten restauranterfaring muligheten til å skape sin egen arbeidsplass. Ved å tilby kurs i mathygiene, kundeservice og regnskap har mennesker som har drømt om å skape sitt eget serveringssted, men som ikke har hatt anledning til å satse fått en mulighet - og Sluppen har fått åtte spisesteder fra hele verden.

I tillegg til matserveringen har lokalene bar, scene og egen Black-box med arrangementer og aktiviteter.

HUS har utviklet prosjektet fra skisseprosjekt til detaljprosjekt, fargesetting og innvendig detaljering. Vi har også vært søker for prosjektet opp mot arbeidstilsynet og offentlige myndigheter