Ole Vig videregående skole 

Byggherre:
Trøndelag fylkeskommune/ Veidekke Entreprenør AS
Omfang: 6.500 m2
Status: Ferdigstilt 2018

På Ole Vig videregående skole er utdanningsprogrammene bygg- og anleggsfag (BA) og teknisk industriell produksjon (TIP) i dag fordelt på ulike bygninger og områder i skoleanlegget. Prosjektet skal samle disse verkstedfagene i én felles ny bygning, som også skal direkte tilknyttes skolens fellesområde. Det skal også innpasses nye arealer for elektrofag og design- og håndverksfag, samt bygges et nytt bibliotek som erstatning for dagens bibliotek i eksisterende bygg. Dette løses ved å bygge et tilbygg mot øst i tre etasjer, med areal for verkstedfagene på bakkeplan og i andre etasje, og teorirom og lærerarbeidsplasser i tredje etasje. 

Torget utvides østover og sammenbinder det nye bygget med eksisterende bygg. I utvidelsen finner man blant annet det nye biblioteket og resepsjonen. Prosjektet innebærer riving av eksisterende bygg av eldre dato, samt opparbeidelse av ny hovedinngang for skolen og nye utearealer for verkstedfagene. En ny glassgang vest for bygg G, binder den nordligste delen av bygg G tettere opp til torget.

I tillegg til arkitekturprosjektering av ny bygning til verkstedhaller, har HUS arkitekter også hatt interiørprosjektering. Interiørarkitekt har jobbet tett med arkitekt på prosjektet når det gjelder farge- og materialvalg på bygget, og det var naturlig og også jobbet med innredning av skolen. Dette har gitt bygget en fin helhet. Det er tilpasset nye arealer for elektrofag og design- og håndverksfag, samt bygget et nytt bibliotek som er direkte knyttet til skolens fellesområde. Vi har jobbet med kontorarbeidsplasser for lærere og felles arealer som kantine, auditorium og sosiale soner.