Verdal videregående skole

Oppdragsgiver: 
Trøndelag fylkeskommune v/ Skanska

Omfang: 505 elever 

Prosjektet Verdal videregående skole omfatter nybygg og ombygging av en kombinert videregående skole for 505 elever, idrettsflate med mål for liten treningshall (60x40m). Verdal vgs er under bygging.

Skole med idrettshall er utviklet på bakgrunn av oppdragsgivers oppgavedokument med overordnede prinsipper for utforming av skolebygg, kvalitets- og resultatmål, brukerorganisasjonens verdier omsatt til effektmål, samt avtalt målpris.

Viktige mål for prosjektet har vært å skape en skole med korte avstander, god kontakt mellom ulike utdanningsprogram, varierte læringsarenaer samt et attraktivt og trafikksikkert uteområde.

Utviklingsprosessen har synliggjort ulike alternativer for plassering og organisering av nybygg for å knytte nybygg sammen med eksisterende bygg i et helhetlig skoleanlegg. Deler av skoleanlegget kan ikke fornyes innenfor prosjektets rammer, det er utviklet mange ulike scenarier for ulike fordelinger mellom ombygging og nybygg som er vurdert opp mot prosjektets mål for å komme fram til valg av konsept.

Prosjektet har ambisiøse miljømål, med 45% reduksjon i klimagass-utslipp målt mot referansenivå 2015, og ivaretagelse av ZEB-O. Lokal energiproduksjon med solceller. Bæresystem i kombinasjon mellom tre i søyler og bjelker og betong i hulldekker.

2020 – 2025. Detaljprosjektering (fase 2) startet våren 2023, planlagt overlevering av bygg i mars 2025.