Verdal videregående skole

Oppdragsgiver: 
Trøndelag fylkeskommune v/ Skanska

Omfang: 505 elever 

HUS arkitekter har sammen med Skanska Norge, Caverion, Aas-Jakobsen, Sweco, NorConsult, AVEC AS og Bjørbekk og Lindheim vunnet konkurransen om å utvikle Verdal videregående skole innenfor en samspillsmodell og med en økonomisk ramme på 240 mill.

Verdal videregående skole ble bygget i 1978, og den er siden blitt utvidet og endret i flere faser. Dagens skoleanlegg har lange interne avstander og mandatet fra fylkestinget er å endre skoleanlegget fra å være en «korridorskole» til å bli en mer kompakt skole med tettere koblinger mellom de ulike studieprogrammene, en skole som svarer på det 21. århundrets kompetansekrav.

Skolen planlegges ut fra et elevtall på 505 elever fordelt på studieprogrammene Idrettsfag, Studiespesialisering, Teknikk og industrifag, Bygg- og anleggsteknikk, Helse- og omsorgsfag, Alternativ opplæring, Salg, service og reiseliv, Informasjonsteknologi og medieproduksjon. Skolen får nye fellesarealer med tre nye realfagslaboratorier, ny kantine, nytt auditorium, nytt bibliotek, nye lærerarbeidsplasser, ny administrasjon og en fotballhall med tilhørende garderobeanlegg.

Prosjektet utvikles i en samspillfase der entreprenører, arkitekt, rådgivere, pedagog, brukere og byggherre sammen finner de beste løsningene.

Forprosjekt levert 2022, planlagt ferdigstillelse 2024.