Kjøpmannsgata Ung Kunst vant Trondheim kommunes byggeskikkpris 2022


HUS arkitekter har i samarbeid med KEY arkitekter vunnet Trondheim kommunes byggeskikkpris 2022 med prosjektet Kjøpmannsgata Ung Kunst. Les mer om begrunnelsen og  prisen her: