Melhustunet

Oppdragsgiver: 
Barlindhaug
Omfang: 6 boligblokker

Status: Trinn 4 under oppføring

Melhustunet ligger mellom Melhus sentrum og E6. Det består av 5 byggetrinn, hvorav 3 trinn står ferdig. Antall boliger vil til sammen bli 134 leiligheter, fra 2-rom til 4-roms.

Byggene ligger omkring et felles tun med lekeplass. Mot vest er byggetrinnet gjort lavere enn resten for å sørge for sol og lys til tunet. De to byggetrinnene mot øst, nærmest sentrum, er svalgangsbygg, hver på 28 leiligheter. Punkthusene mot vest, nærmest E6, har fordeler når det gjelder sol og utsikt. Utfordringer med tanke på støy fra E6 er håndtert med utstrakt bruk av innglassing av balkonger. Hvert trinn har sin egen identitet, men er bundet sammen med en omforent materialbruk.

Trinn 4 er under detaljprosjektering nå:

I arbeidet med bygget har målet vært å skape noe med egen identitet som samtidig står godt i helheten med de andre byggetrinnene. Mye av materialbruken er videreført, med mørke fasadeplater og panel. Fargepaletten består av lune farger i oker, brunt og teglrødt. Bygget har to innganger og to trapperom. Det gjør at du kommer rett inn i kjernen, og minimerer korridorareal. Trappene er synligjort gjennom glass i fasaden. Det gir noe til omgivelsene samtidig som det gir en flott kvalitet til trapperommet.

I arbeidet med utformingen av bygget og leilighetene har ønsket vært å få til flest mulig hjørneleiligheter eller gjennomgående leiligheter. Alle hjørnene er utnyttet til å skape gode leiligheter der stua har fått den beste plasseringen med dagslys fra to himmelretninger. Midtpartiet i bygget er trukket inn på begge sider. Det skaper skjermede balkongnisjer. I de øvre etasjene er det gjennomgående leiligheter med balkong både fra stue og soverom. Toppetasjen er trukket inn, og gir to unike leiligheter med takterrasse rundt.