Alo, Sluppen

Oppdragsgiver:
R.Kjeldsberg AS og Veidekke Entreprenør AS
Omfang: 15.000m2
Ferdigstilt 2023

Alo, nytt kontorbygg på Sluppen

Veidekke har skrevet kontrakt med Sluppenvegen 23 (R. Kjeldsberg AS) om å oppføre kontorbygget ALO på Sluppen sør for Midtbyen i Trondheim. HUS er engasjert som arkitekt gjennom hele prosjektet. Kontorbygget ALO skal miljøsertifiseres etter standarden BREEAM NOR Outstanding, og være Paris Proof med lavt klimagassavtrykk fra bygget. Bygget og driften av bygningen skal sertifiseres etter WELL-standarden og oppnå nivå PLATINUM. 
WELL-standarden er en internasjonal sertifiseringsordning for helsefremmende bygg. 

ALO blir på totalt 15.000 kvadratmeter fordelt på syv etasjer. Det eksisterende bygget skal rives og oppføring av parkeringskjeller på cirka 2.000 kvadratmeter og et utomhusanlegg skal ivareta biologisk mangfold og bynær økologi.
ALO vil ha sin særegne arkitektur, men også stå seg godt sammen med de andre byggene på Sluppen.

Arkitekturen skal bidra til at brukerne av bygget blir stolte over sin arbeidsplass og ønsker å invitere kunder og andre samarbeidspartnere «hjem» til seg. Byggets atrium skal være med på å gi godt med dagslys og skape trivsel og produktivitet.

ALO betyr å gjødsle.