Skogmo videregående skole 

Byggherre:
Telemark fylkeskommune/ 
Skanska Norge AS

Omfang: 5.100 m2
Status: Ferdigstilt 2017

Skogmo videregående er en yrkesfaglig skole som har vært utviklet i flere byggetrinn over lengre tid. Skolen har blitt utvidet med en ny avdeling for teknisk industriell produksjon (TIP) for 135 elever. I tillegg har man utvidet og ombygget fellesfunksjoner i eksisterende anlegg. Totalt etter påbygging huser skolen 995 elever og 170 lærere.

HUS arkitekter AS vant totalentreprisekonkurransen i samarbeid med Skanska i 2015.

Det nye TIP-avdelingen består av verkstedhaller med tilhørende teorirom og fellesfunksjoner. Verkstedene har gode dagslysforhold og har enkel tilkomst til sitt eget uteområde. I eksisterende arealer har det blitt tilrettelagt for fellesfunksjoner som kantine, bibliotek, auditorium, administrasjon og lærerarbeidsplasser. 

Eksisterende anlegg fremsto som lukket og oppdelt. Hovedgrepet besto i å åpne opp i eksisterende bygningsmasse og skape nye forbindelser mellom avdelingene. Det er også gjort en utvidelse av eksisterende hovedatkomst. Utomhusanlegget ble planlagt for mangfoldig bruk mht både aktiviteter og undervisning. I tilknytning til de nye fellesarealene ble det planlagt et «studenttorg» med skjermet beliggenhet mot sør.