Aksdal Helsekvartal

Oppdragsgiver: 
Tysvær kommune/Veidekke Entreprenør 

Omfang:  17.000m2, 120 beboerrom

Konkurranse vunnet 2023

Tysvær kommune har lenge hatt planer om et felles bygg for helserelaterte tjenester. Nå blir bygget på 16 500 m2 en realitet. 

Veidekke Entreprenør vant pris- og designkonkurransen, og det er allerede signert samspillsavtale mellom Veidekke og Tysvær kommune med intensjon om å gjennomføre oppdraget i en totalentreprise. 

Sweco Norge er sammen med HUS arkitekter underleverandør til Veidekke i oppdraget. 

Veidekke Entreprenør, HUS arkitekter, Sweco Architects og Sweco Norge har sammen utviklet et løsningsforslag Tysvær kommune valgte som det beste prosjektet. Team «Kløvertunet» fikk topp score på alle kriterier i konkurransen og det ble dermed en suveren seier

Bygget skal i tillegg til institusjonsplasser og omsorgsboliger for 120 beboere også inkludere hjemmebaserte tjenester, fysio-/ergoterapi, psykisk helsetjenester, legekontor, tannpleie og en rekke andre funksjoner.

Prosjektet har høye miljøambisjoner, og det skal leveres både energibrønner med varmepumper og et stort solcelleanlegg. Tysvær kommune har som ambisjon å sertifisere bygget til BREEAM NOR Very Good.