Vest-Lofoten videregående skole 

Byggherre:
Nordland fylkeskommune
Omfang: 9.870 m2 hvorav 2.775 m2 i
eksisterende bygg

Status: Ferdigstilt 2020

Nye Vest -Lofoten videregående skole er oppført på ei flott tomt i en sydvendt skråning ved Idrettsgata på Leknes i Vestvågøy kommune.

HUS arkitekter fikk i samarbeid med Sweco kontrakt på skisse- og forprosjekt med utarbeidelse av anbudsmateriale for totalentreprise i 2015. Skolen samlokaliserer alle studieretninger ved den yrkesfaglige skolen på en tomt i Leknes sentrum, og er dimensjonert for ca. 600 elever og 150 ansatte.

Skolen er utformet som et kompakt nybygg tilknyttet eksisterende bygninger på tomten. For å skape et mest mulig fleksibelt skolebygg der elever og lærere møtes på tvers av studieretninger, er alle teorirom sentralisert, spesialrom ligger adskilt fra disse og lærerarbeidsplasser er adskilt fra avdelingene.

Nybygget er organisert rundt 3 atrier. Fra hovedinngangen kommer man rett inn i det første atriet i plan U og har kontakt med resepsjon, ledelse og drift. På plan 1 ligger fellesfunksjoner som auditorium og bibliotek, i tilknytning til kantine. Kantinerommet er orientert mot et skjermet uterom som dannes mellom nybygg og eksisterende bygning. På plan 2 med utsikt til landskapet i Lofoten ligger teorirom med tilhørende grupperom og sosiale soner.