Vestlandshuset, Bergen

Oppdragsgiver: Hordaland fylkeskommune/ LAB entreprenør AS

Omfang: 27.000 m2
I samarbeid med Arkitektgruppen Cubus og NSW Arkitektur.

Ferdigstilt 2023

EN NY IKONOGRAFI

Det nye fylkeshuset for Vestland fylke kan bli et nytt regionalt og lokalt ikon som representer fylket i sin helhet, og samtidig svarer på den lokale urbane konteksten. En institusjon og en møteplass som blir en arena i krysningen mellom det offentlige og det private; det folkelige og det høytidelige; det lavmælte og det storslagne.

ÅPENT DEMOKRATI

Utformingen av nytt fylkeshus for Vestland fylke tar utgangspunkt i en vurdering av demokratiets status i dagens samfunn. Globalt har demokratiske styresett vært i sterk fremgang siden 1975, men det siste tiåret har fremgangen sakket. I enkelte land har autokratiske styresett utviklet seg stadig lenger vekk fra demokratiske prinsipper. Vi har samtidig sett en økning i antallet angrep på demokratiske institusjoner og prinsipper, også i vår del av verden. Populisme og cyberkriminalitet har sammen med økonomisk stagnasjon åpnet for en ny anti-demokratisk retorikk.

I denne konteksten ligger en utfordring og en mulighet, i etableringen av et nytt politisk hovedsete ved sammenslåingen av Hordaland og Sogn og Fjordane til nye Vestland fylke. Til tross for den globale utviklingen er det grunn til optimisme i Norge. Norge rangeres høyt på demokratisk åpenhet og ansvarlighet i FNs årlige rapport om livskvaliteten i alle verdens land. I 2018 ble Norge rangert som det beste land i verden å leve i. Dette skyldes i stor grad vårt lokalt forankrede, konsensusbaserte og inkluderende styresett.

Et nytt regionalt og lokalt ikon

Vår kultur for demokratisk åpenhet og offentlig deltakelse er den grunnleggende inspirasjon til utformingen av fylkeshuset - med kvaliteter som gjør norsk demokrati sunnere enn noensinne: ærlig, åpen, ambisiøs, medfølende, og dypt forankret i samfunn og lokalsamfunn. Fylkeshuset legemliggjør disse kvalitetene i form av en arkitektur som representerer åpenhet og medborgerskap.

FYLKESTINGSSALEN

Fylkestingssalen symboliserer hjertet i den demokratiske institusjonen og fylkeskommunenes offentlige ansikt. Salen åpnes opp og eksponeres mot øst og mot vest. Salen har utsyn over Bergen by og det omliggende landskapet, samtidig som de omliggende byområder har direkte innsyn til salen. Fylkestingssalen - forumet for regionen og dets valgte representanter, blir synliggjort og eksponert.

PENROSETRAPPEN

Veien opp til fylkestingssalen er utformet som en sjenerøs trappesekvens som er synlig gjennom den transparente fasaden. På gateplan trekkes offentlige byrom gjennom bygget og kobler seg til omliggende byrom. Det etableres en tydelig rute for publikum og besøkende til bygget - og videre opp trappen gjennom byggets nederste etasjer, med publikumsfunksjoner og fellesfunksjoner, opp til fylkestingssalen. Trappen definerer en sosial kjerne i bygget, som iscenesetter møtet mellom institusjonen og offentligheten. Trappen beveger seg ikke rundt et vertikalt åpent rom. Den er en romlig passasje med variert karakter, som avslører byggets mange funksjoner og dets endrede romlige forhold mellom inne og ute. Trappen definerer en serie ulike vista av utsyn, romlige- og programmatiske endringer.

VESTLAND SOM KONTRASTFYLT LANDSKAP

Bygningen lar seg inspirere av Vestlands unike natur og landskap. Kantinen er utformet som en serie lanskapsrom på ulike nivåer som representerer fylkes ulike landskap fra fjord til fjell. De to øvre hagene representer Sogn og Fjordane og Hordaland fylke som nå slås sammen til ett.

Byggets fasade skaper en vertikal skimrende hud som kan gi assosiasjoner til det vestlandske vær og klima. Vertikale lameller med ulike vinkler, vil ved vekslende vær og lysforhold endre byggets karakter. Mellomrommet mellom de to tårn kles med varme naturlige materialer som gir en kontrast til den ytre kjølige fasade.