Ladesletta Helse og velferdssenter

Byggherre: Trondheim kommune/ Skanska Norge AS

Omfang: 19.000m2
Status Ferdigstilt 2014

Ladesletta helse- og velferdssenter skal være med å styrke og utvikle Trondheims særegne kvaliteter som
by med småbyens nærhet og trygghet og med storbyens muligheter og tilbud.

Ladesletta helse- og velferdssenter åpnet i mai 2014. Sykehjemmet har 76 enerom med bad, fordelt på fem avdelinger. Hver avdeling har 16 rom, åtte rom pr fløy med eget kjøkken og oppholdsrom. Alle rom er møblert med nødvendige møbler, men det er mulig å ha med noe privat.

Prosjektet er en blanding av ombygd eksisterende bygningsmasse, det tidligere attføringsinstituttet, og nybygg.

Av dagtilbud inneholder det en 5-avdelings barnehage, hjemmetjenesten, dagtilbud, aktivitetssenter
og dagsenter. I tillegg kommer sykehjem med 64 plasser og 44 omsorgsboliger.

Prosjektet er organisert rundt et knutepunkt mellom eksisterende bygningsmasse og nybygg.
Via en bro på plan 2 gjennom hagen, kobles omsorgsboliger sør også sammen med det øvrige anlegget.
I dette knutepunktet ligger hovedinngangen, vestibylen med kafeen, ekspedisjonen og de viktigste
fellesfunksjonene.