Johan Bojer videregående skole

Nytt helsekvartal i Tysvær kommune

Tysvær kommune har lenge hatt planer om et felles bygg for helserelaterte tjenester. Nå blir bygget på 16 500 m2 en realitet. Veidekke Entreprenør er formell vinner av pris- og designkonkurransen, og det er allerede signert samspillsavtale mellom Veidekke og Tysvær kommune med intensjon om å gjennomføre oppdraget i en totalentreprise. Sweco Norge er sammen med HUS arkitekter underleverandør til Veidekke i oppdraget.

Bygget skal i tillegg til institusjonsplasser og omsorgsboliger for 120 beboere også inkludere hjemmebaserte tjenester, fysio-/ergoterapi, psykisk helsetjenester, legekontor, tannpleie og en rekke andre funksjoner.Prosjektet har høye miljøambisjoner, og det skal leveres både energibrønner med varmepumper og et stort solcelleanlegg. Tysvær kommune har som ambisjon å sertifisere bygget til BREEAM NOR Very Good. 

Se flere bilder her: