Telenor Fornebu

Oppdragsgiver: Telenor Eiendom AS

Omfang: 140 000m2 kontor, samt ca. 40.000m2 parkeringsanlegg under bakken
Status: Ferdigstilt 2002

HUS arkitekter, NBBJ Architects og Per Knudsen Arkitektkontor står bak Telenors nye hovedkvarter på Fornebu. Løsningen - Uffizi Nuovi - ble avduket i Oslo 18. mai klokken 12, 1997.

Valget falt på Uffizi Nuovi etter en omfattende gjennomgang av de innleverte forslagene. Det ble stilt strenge krav til estetikk, nytenking, funksjonalitet, rask kunnskapsdeling, miljø og økt verdiskapning. 

Ambisjonen er å bygge Nordens fremste arbeidsplass for nyskapende virksomhet. "UFFIZI som konsept kan sammenliknes med et tre. Det har sine røtter, forankret i europeisk kultur og norsk tradisjon. Det har sin stamme og sine grener (deler og områder) som brer seg ut og gir feste til blader (enheter) som strekker seg mot lyset. Bladene har sine vev som binder cellene (individene) sammen. Veven har sin klorofyll (kunnskap og erfaring) som ved hjelp av lyset utvikler kraft til treet som helhet" Bygningen føyer seg inn i terrenget langs Fornebulandets østre strandlinje, og gir 6.000 ansatte lyse og trivelige arbeidsforhold.