Skaun ungdomsskole 

Byggherre:
Skaun kommune/ Veidekke Entreprenør AS
Omfang: 8.900 m2
I samarbeid med Arkitektene Vis-á-Vis

Status: Ferdigstilt 2019

Skaun kommune skal bygge en 6 parallell forberedt til 7 parallell ungdomsskole i Børsa, for inntil 540 elever. Skolen skal ha arealer for ei spesialpedagogisk avdeling, kulturskole, bibliotek, samfunnshusfunksjoner, ungdomsklubb og frivilligsentral. Videre skal det bygges en kombinert idretts- og kulturhall i håndballstørrelse i tilknytning til skolen. Samfunnshusfunksjonene skal dimensjoneres for tilstedeværelse av inntil 250 mennesker samtidig.

Skolebygg med forsterket avdeling: Skolen har en egen forsterket avdeling (ADL-avdeling) for ungdom med nedsatt funksjonsevne. ADL, er meningsfulle og målrettede handlinger som mennesker utfører på ulike livsområder. ADL blir brukt om gjøremål og aktiviteter som må til for å klare praktiske og andre utfordringer i hverdagen så selvstendig som mulig. Avdelingen består av kjøkken, spiseplass, sosial sone og er skjermet.

Arkitekturen skal vise at Skaun ungdomsskole med idretts- og kulturhall er moderne og fremtidsrettet. Hele anlegget skal være åpent, inviterende og inkluderende for skolens ansatte, elever og besøkende. Også utenfor skoletid skal anlegget være levende og aktivt - som et kulturelt møtested, kalt «Kulturplassen». Det fysiske miljøet skal være tilpasset elevene og den varierte opplæringen de skal få. Å legge til rette for arbeidsro er viktig, samtidig som elevene skal føle trygghet og tilhørighet. I løsningsforslaget er skolens avdelinger og funksjoner organisert rundt et sentralt hjerterom. Alle avdelinger har sitt knutepunkt her, både visuelt og fysisk. I knutepunktet inviteres alle til sambruk og variasjon i aktiviteter og undervisningsformer. Idretts- og kulturhallen er innlemmet i skolen, og godt synlig fra både kulturplassen og forplassen.

Det er i utarbeidelsen av prosjektet jobbet mot ett mål om 40 prosent reduksjon av energibruk sammenlignet med et energimerke C-bygg, lavenergibygg og 30 prosent reduksjon i klimagassutslipp fra materialer og energi. Bygget skal også kunne tilfredsstille krav til BREEAM GOOD.