Ytterøy skole, barnehage og  samfunnshus 

Byggherre:
Levanger kommune/ Byggmesteran AS
Omfang: 2950 m3

Status: Ferdigstilt 2018

Prosjektet er utformet med utgangspunkt i en ambisjon om å skape et hus med tilhørende uteområde som kan bli en god
ramme for oppvekst, kultur- og idrettsliv for befolkningen på Ytterøya. Det er viktig at huset rommer sine tre hovedfunksjoner på en god og likeverdig måte, samtidig som at huset skal fylle en viktig funksjon som et attraktivt og godt møtested for alle.

Prosjektet er gitt en arkitektonisk form som i struktur og estetetisk utforming uttrykker at dette er ett felles hus som rommer skolen, samfunnshuset og barnehagen på Ytterøya. Samfunnshuset er formgitt som møteplass og koblingspunkt mellom barnehage og skole med administrasjon og spesialrom.

Samfunnshuset har en sentral plassering og uttrykket seg tydelig i øst-fasaden mot hovedatkomsten og mot sør. Skolen med administrasjon danner fasader mot det store lekearealet rundt og nedenfor bygningen. Barnehagen fremstår som et eget volum med uteområde som grenser til både hovedatkomsten og det flotte natur og kulturlandskapet rundt huset.

Musikkrom, bibliotek og andre spesialrom ligger godt synlig og lett tilgjengelig for alle. Skolen er utformet som en enhet med alle trinn plassert på bakkeplan. Dette bidrar til god arealutnyttelse og oversikt for både små og store. Baseområdet for de store med garderober, klasserom og grupperom ligger med direkte forbindelse til fellesområdene og med lett adkomst til kantine, gymsal og spesialrom. Denne plasseringen gir de store elevene en fin mulighet for utvikling og selvstendighet i skolehverdagen ved at de kan bevege seg fritt til andre rom i huset uten å forstyrre de minste barna i skolen og de som er i barnehagen. Det er også for skolens del vektlagt optimale dagslysforhold og godt utsyn og gjennomsiktighet med mye bruk av glass i vegger mot kommunkasjonsareal.