Inderøyheimen

Oppdragsgiver: Inderøy kommune, Skanska Norge AS

Omfang: 7.600 m2 + 1.100 m2 parkeringskjeller
Status: Ferdigstilt 2022

HUS arkitekter vant konkurransen om nytt Inderøy Helsehus høsten 2019 i samarbeid med Skanska Norge AS. 

Inderøy Helsehus får en sentral beliggenhet i tettstedet Straumen på Inderøy. Alle publikumsfunksjoner er tilgjengelige fra hovedinngangen i Øvregata, her ledes du inn til en raus vestibyle med kafe og kantine for de ansatte. Allrommet er et sted for å samle besøkende fra byen, beboerne og ansatte, og frivilligheten er sterkt involvert i planleggingen.

Byggets publikumsfunksjoner består av avdeling for psykisk helse og rus, dagsenter, base for hjemmetjenesten, avdeling for trening og velvære og byggets administrasjon. Alle avdelinger er tilgjengelig fra vestibylen, og her er også trapp og heis til beboeravdelingene på plan 3 og 4.

Beboeravdelingene består av omsorgsboliger og behandlingsplasser og ligger tilbaketrukket fra gaten på et platå med skjermet sansehage og utsikt over fjorden. 8 poster deler fellesareal og støttefunksjoner, og har balkonger som henvender seg mot sansehagen.

Massivtre er brukt som konstruksjon i de øverste etasjene, noe som bidrar med materialitet til interiørene.