Miljøfyrtårnsertifisert siden 2011 

HUS arkitekter AS ble etablert i 1993, og fyller 30 år i år. Vår virksomhet dekker hele Norge, og spenner fra små oppdrag for private oppdragsgivere til store offentlige bygge- og planleggingsoppdrag.

Gjennom vårt virke skaper vi rammer for andre menneskers mulighet til å leve og arbeide bærekraftig. Vår miljøpolicy er utviklet for å tydeliggjøre våre mål, vår rolle, vårt ansvar og vår påvirkningskraft i prosessen med å utvikle et bærekraftig samfunn. Vi søker aktivt deltagelse i prosjekter med høye miljøambisjoner.

HUS ble medlem av stiftelsen Miljøfyrtårn i 2011 og jobber med kontinuerlig forbedring av miljøaspekter knyttet til vår drift.

Se gjerne nærmere på våre prosjekter, les vår Miljøpolicy og våre klima- og miljørapporter, og gi oss innspill og tilbakemelding på vårt miljøarbeid! 

 Fremhevede prosjekter med fokus på miljø

ALO - kontor bygg på Sluppen, Trondheim 
BREEAM-NOR Outstanding, WELL Platinum, "Paris Proof"

Cissi Klein videregående skole, Trondheim
Zero Emission Building -Operation (ZEB-O), 45% redusert
klimafotavtrykk fra bygningsmaterialer, kartlegging og
vurdering av ombruk, design for ombruk osv. 

Fylkeshuset i Bergen, Vestland
BREEAM-NOR Excellent, 20% reduksjon av klimagassutslipp

Johan Bojer videregående skole, Vanvikan, Trøndelag
Zero Emission Building -Operation (ZEB-O), 45% redusertklimafotavtrykk fra bygningsmaterialer, optimalisert ressursbruk med fokus på gjenbruk og bærekraftig materialvalg

Nordre gate 12, Trondheim
Mål om økonomisk, sosialt og miljømessig lønnsomt ombruk. BREEAM_NOR Outstanding, minst 40% reduksjon i klimagassutslipp, energiklasse A, og oppfyllelse av Futurebuilts kriteriesett for sirkulærøkonomi.