Espira Kystad Gård barnehage

Byggherre: HENT for Albagruppen AS
Status: Ferdigstilt 2013

Den gamle lystgården Kystad Gård ligger solfylt til med majestetisk plassering på en kolle på vestsiden av byen. Bygget ligger i enden av et boligfelt med og friarealer rundt. Kollen er omgitt av høye trær i en vernet skog.

Gården ble bygget i år 1817 og har verneklasse A. Eiendommen har vært ombygd i flere omganger og hatt en variert bruk opp gjennom tiden. I 2011 ble den kjøpt opp av byggherre og hovedhuset ble ombygget til barnehageformål. I tilknytning til hovedhuset ble det også oppført en mindre bygning der det i eldre tider hadde stått en kårbolig.

Hovedhuset rommer en avdeling for småbarn og to for store barn med tilhørende støttefunksjoner. I tillegg er det mange allrom for variert bruk, bla snekkerverksted, atelier og vannlek. Huset har også et storkjøkken og større spiserom som rommer hele barnehagen, samt kontor og møterom for de ansatte.

Nybygget består i hovedsak av støttefunksjoner for en stor friluftsbarnehage, I tillegg er kjelleren benyttet som verkstedarealer til drift og kontorarealer for firmaets administrasjon. Hele barnehagen er beregnet for opptil 120 barn i aldersgruppen 0-6 år.