Charlottenlund videregående skole 

Byggherre:
Trøndelag fylkeskommune/ Reinertsen AS 
Omfang: 21.577 m2
Status: Ferdigstilt 2012

Skolen har 1300 elever og et stort spenn i studieretninger; herunder bygg- og anleggsteknikk, design og håndverk, studiespesialisering, teknikk og industriell produksjon, musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon, samt service og samferdsel. Dette gir stor variasjon i rom og funksjoner. Skolen inneholder alt fra dansesaler og lydstudio til store verkstedarealer og rom for praktisk undervisning i drift av skipsmotor. I tilknytning til skolen ligger også en idrettshall med tilhørende garderobeanlegg, treningsrom og diverse møterom. Hovedinngangene ligger i hver sin ende av bygningen og fører rett inn i skolens hjerte. Denne benyttes også som skolens kantine. I tilknytning til gata ligger et stort auditorium med foldevegger som kan åpnes slik at rommene danner et større sammenhengende areal. Rundt gata er skolen organisert med et lett orienterbart korridorsystem. I den østre delen er det etablert en markedshall som gir dagslys til den dype bygningskroppen over verkstedfløyen.

Bygget har desentraliserte ventilasjonsanlegg, som gir korte føringsveier og god fleksibilitet. Bygget er prosjektert ut fra Sør-Trøndelag fylkeskommunes egen spesifikasjon for energitiltak, hvor det er stilt strenge krav til blant annet tetthet og U-verdier. Beregnet energiforbruk er på 85kWh/m2.