Lysgården, Sluppen

Oppdragsgiver: Kjeldsberg Eiendom

Omfang: 11.000 m2
Status: Ferdigstilt 2019

Sluppen er i dag et av de store byutviklingsområdene i Trondheim Kommune. Området har de siste årene begynt en transformasjon fra industriområde til bymessig bebyggelse som skal vokse til å bli en levende bydel med arbeidsplasser, boliger, byrom, grøntarealer og et allsidig service- og kulturtilbud.

Lysgården er et kontorbygg som skal være et attraktivt, stimulerende og behagelig sted å arbeide. Kontorlokalene skal ha en fleksibel og lett omskiftelig struktur som gjør at lokalene kan tilpasses ulike virksomheter og størrelser med letthet. Kontorlokalene skal ha rik tilgang på dagslys og utsyn, og være lette å bruke og orientere seg i.

Husets hovedtrapp har fått en sentral beliggenhet der man har både utsikt ut av bygget og inn mot detglassoverbygde sentrale rommet. Prosjektet skal utformes med tanke på å minimalisere energibruk både bygningsmessig og med tanke på fremtidig bruksmønster og muligheter for styring. Prosjektet har høye miljøambisjoner og tar sikte på en BREEAM Excellent klassifisering.

Kontorlokalene skal oppleves som luftige og moderne og skal kunne tilpasses ulike arbeidsmåter og bedriftskulturer. Fra cellekontor til teamkontor og åpnere løsninger vil man ivareta dagslys, kunstig belysning, luft og termisk og akustisk komfort gjennom dagen til alle årstider. Materialbruk innvendig skal ha innslag av tre eller andre materialer som gir en opplevd kvalitet og oppleves tiltalende