Nye Lilleby, Trondheim

Oppdragsgiver: 
Veidekke Entreprenør AS
Omfang: 6 boligblokker

Siste byggetrinn ferdigstilt 2021

PÅ LILLEBY I TRONDHEIM HAR DET VOKST FREM EN SPLITTER NY BYDEL. HER BOR MAN I GRØNNE, ROLIGE OG TILBAKETRUKNE OMGIVELSER SOM ER FRI FOR TRAFIKK, STØY OG KAOS. HUS HAR VÆRT INVOLVERT I PROSJEKTET SIDEN 2015.

Lilleby er et tidligere industriområde med en rikholdig historie. Etter at industrien gradvis ble nedlagt og området lenge lå som et slags ingenmannsland, har det blitt utviklet nye reguleringsplaner med hovedvekt på bolig - område B1/B2 og område B4.

HUS ble i 2015 kontaktet av Veidekke med forespørsel om å prosjektere en boligblokk på 4+8 etasjer på B1/B2. Denne fikk navnet Maskinparken 1. I 2016 fortsatte vi med neste byggetrinn som ligger sentralt plassert på felt B1/B2. Tomta henvender seg mot Maskinparken i sør og Ladeveien og Jarleveien i vest. Den vestre delen ligger godt eksponert mot adkomst fra nordvest, og fungerer som en portal inn til området fra denne siden. Her ble Maskinparken 2 og TRE oppført. Siden er Maskinveita og Lillehjørnet og Verkstedgården blitt en realitet.