Sinkakberg Arena 

Oppdragsgiver: 
Leangen: Trym Næring 
Sluppen: R. Kjeldsberg

Ferdigstilles 2022 og 2023

Leangen: I juni startet Næringsbygg byggingen av det som skal bli Norges største klatresenter ved Leangen i Trondheim. Trym Næring er byggherre, og det er Grip Klatring som skal bruke bygget.

Klatresentret er på over 3 700 kvadratmeter. Prosjektet er utviklet i samarbeid med Grip Klatring, som vil bli eneste leietaker i bygget. Grip mener at fasilitetene og kvalitetene i bygget vil gjøre klatresenteret til en sentral arena for det norske klatremiljøet.

Sluppen: NCC er i ferd med å ferdigstille arbeidet med å reise det 17 meter høye Tårn 13 i Sluppenvegen 13. Dette blir en berikende utvidelse av dagens buldresenter til Grip Klatring. Klatresenteret skal etter planen stå ferdig til skolestart i 2022.

Utvidelse av tilbudet til Grip Klatring på Sluppen er en del av prosessen med å utvikle byliv på Sluppen. Det er R. Kjeldsberg som eier bygget, og ombygging av det gamle lagerbygget er ett av flere grep for å gjøre Sluppen til en mer levende bydel.

Bilder fra Sluppen: