Realfagbygget, NTNU

Byggherre: Statsbygg
Omfang: 62.000 m2
I samarbeid med Narud-Stokke-Wiig AS

Status: Ferdig 1999

I samarbeid med Narud-Stokke-Wiig AS vant vårt kontor høsten 1994 prosjektkonkurransen om REALFAGBYGGET på Gløshaugen i Trondheim.

Realfagbygget avslutter bebyggelsen på Gløshaugplatået mot syd, og er blitt et landemerke ved adkomst til Trondheim sydfra. Bygget er inndelt i 3 hovedavsnitt; østre, midtre, vestre del. Vestre del inkluderer eksisterende auditorier. Bygget er på det meste i alt 9 etasjer + teknisk etasje på tak.

Realfagbygget består av auditorier, undervisnings - og forskningsarealer, administrasjon, universitetsbibliotek og kantiner.

Bygget er utført i plasstøpt, hvitfarget betong, med hovedfasader i glass, naturstein, betong og innslag av fargede pussflater. Ca. 3.200 personer bruker bygget til daglig.

Realfagbygget ble hedret med Betongtavlen, for fremragende byggekunst i betong, i oktober 2000.

Bygget er utsmykket med kunst fra bl.a. Carl Nesjar og Arne Nordheim.