Verdiskapende arkitektur for fremtiden.  


Verdal videregående skole

Cissi Klein Videregående skole

Aksdal helsekvartal