Helsehuset Stella Maris

Oppdragsgiver: 
Vestnes kommune/Skanska Norge AS

Omfang: 9.300 m2

Ferdigstilt 2020

Vestnes helse- og velferdssenter får en sentral beliggenhet i samme kvartal som rådhuset, dagens aktivitetssenter og omsorgsboliger i «Senior Plaza». Det gir beboerne enkelt tilgang til servicetilbud og gjør de lett tilgjengelig for besøkende. Senteret blir en integrert del av Vestnes sentrum.

Biblioteket og caféen gir liv i bygget og vil være et attraktivt møtested for både eldre og unge. Et utadrettet bygg senker terskelen for besøk. Bibliotek, café og park blir samlet et tyngdepunkt som tiltrekker seg ulike besøkende.

Biblioteket åpner seg mot parken, som blir et grønt samlingspunkt i sentrum og en viktig bevegelsesakse mellom sentrum og idrettsanleggene i vest. Bygget deles i to fløyer, hvor tverrforbindelsen mellom dem gir bygget form som en «H» i plan. To og to bogrupper sammen over hverandre gir et effektivt bygg. Omsorgsboligene får ligge nærmest byen, institusjonsboligene ligger mer skjermet inne på tomta. Fellesbalkonger er henvendt mot vest, og får ettermiddag/ kveldssol.

Vestnes sin rike tradisjon som båtbyggerkommune kommer til uttrykk i biblioteket, der vi har lagt vekt på maritime elementer i materialbruk og inventar. Biblioteket vil også benyttes til utstilling av objekter fra Båtbyggjarmuseet i Vestnes.