Sweco

Byggherre: Sweco Norge AS, avd Trondheim
Status: Ferdigstilt 2018

Sweco flyttet inn på toppen av Lysgården, i en og en halv etasje. 

Her har vi jobbet med variasjon i interiøret, og at det skal være spennende å gå rundt omkring i det store lokalet. 

Ingen møterom skal være like, samtidig som det ligger en helhetlig palett til grunn.
Det er jobbet med å implementere gjenbruk på en god måte, slik at det passet godt inn, og vi har blandet nytt og gammelt for å få en ny helhet. 

Vi har fargesatt alle vegger og gulv, fast innredning og løse møbler.