Vestby videregående skole

Byggherre: Akershus fylkeskommune

Prosjekttype: Videregående skole

Adresse: Noreveien 2, 1541 Vestby

Omfang: 15.130 m2 BTA

Status: Ferdigstilt 2009

Oppdragsansvarlig HUS: siv.ark MNAL Tom Forsberg

Kostnad: 300 mill NOK

Oppgradering av og utvidelse av Vestby videregående skole. HUS vant anbudskonkurransen i samarbeid med Jostein Rønsen arkitekter AS og Rambøll Norge.

Fylkestinget i Akershus vedtok desember 2005 å gjennomføre vesentlig oppgradering og utvidelse av Vestby videregående skole.
Bakgrunnen var at eksisterende skoleanlegg fra 1987 var nedslitt og krevet en betydelig oppgradering for å tilfredsstille gjeldende lover og forskrifter. Det ble gjennomført en begrenset anbudskonkurranse (prosjekt og honorar) som HUS vant i samarbeid med Jostein Rønsen arkitekter AS og Rambøll Norge AS (Oslo).Eksisterende bygg: Total oppgradering av tekniske anlegg og brannsikringstiltak. Ny planløsning og generell oppussing. Nybygg (bygg B): Bygg B inneholder verkstedarealer for opplæring i byggfagene, lærer-arbeidsplasser og generelle undervisningsrom. Bygget er i 2 etasjer. Hallene har dobbeltvolum. Bygget er kledd med fibercement-plater. Nybygg (bygg C): Bygg C inneholder et stort auditorium tilpasset ulike formål (undervisning, sang, dans og musikk) samt ny horisontal- og vertikalkommunikasjon fra nedre plan til hovedplan. Bygget er i 2 etasjer. Taket danner et stort utvendig amfi som utgjør et vesentlig tilskudd til skolens uteareal. Bygget er kledd med granitt.

Last ned PDF