Thora Storm videregående skole

Byggherre: Sør-Trøndelag fylkesskommune

Prosjekttype: Videregående skole

Adresse: Bispegata 20, 7012 Trondheim

Omfang: 10 627m²

Status: Ferdigstilt 2015

Oppdragsansvarlig HUS: siv.ark. MNAL Tom Forsberg

Kostnad: ca 328 mill.

Gerhard Schønings skole og Adolf Øiens skole ble slått sammen til Thora Storm videregående skole i 2009. Nytt skolebygg ved tidligere Adolf Øiens skole vil stå ferdig ved årsskiftet 2014-2015.

Den nye skolen har et bruttoareal på 10.627 kvm, og skal romme nær 1000 elever og lærere. Skolen er et pedagogisk visjonært prosjekt med stor grad av sambruk, nærhet mellom lærere og elever og synliggjøring av elevaktivitet (spesielt verkstedlokaler) både innad i skolen og utad. Prosjektet har visjonære og framtidsrettede løsninger for skolebruken, blant annet gjennom god forming av fellesrom. Innovasjon ligger først og fremst gjennom god bruk av dagslys i de 2 fellesrommene og gjennom grupperom som har fått en framtredende plass som utstikkende deler av fasaden. Skolen har fått en tydelig adkomst både fra Suhmsgata og Elvegata, noe som er positivt i forhold til det tette samarbeidet mellom Thora Storm VGS og Trondheim katedralskole

Last ned PDF